Maranhense

Maranhense

Brasil 2019

Ronda:

Santa Quitéria Santa Quitéria 0 - 5 Cordino Cordino

Imperatriz Imperatriz - São José MA São José MA
Maranhão Maranhão - Moto Club MA Moto Club MA
Pinheiro Pinheiro - Sampaio Corrêa Sampaio Corrêa