Maranhense

Maranhense

Brasil 2019

Ronda:

Imperatriz Imperatriz - Santa Quitéria Santa Quitéria

Cordino Cordino - Maranhão Maranhão
Sampaio Corrêa Sampaio Corrêa - São José MA São José MA

Pinheiro Pinheiro - Moto Club MA Moto Club MA