Liga Nacional

Liga Nacional

Honduras 2018/2019

Juticalpa Juticalpa 1 - 1 Marathón Marathón
Olimpia Olimpia 1 - 0 UPNFM UPNFM
Real España Real España 3 - 2 Honduras Progreso Honduras Progreso
Vida Vida 1 - 2 Motagua Motagua
Platense Platense 4 - 1 Real de Minas Real de Minas