Premier League

Premier League

Bangladesh 2017

Team BJMC Team BJMC 0 - 0 Abahani Abahani

Sheikh Russel Sheikh Russel 1 - 3 Abahani Chittagong Abahani Chittagong

Rahmatgonj MFS Rahmatgonj MFS 1 - 1 Sheikh Jamal Sheikh Jamal

Farashganj Farashganj 0 - 4 Mohammedan Dhaka Mohammedan Dhaka

Saif Saif 2 - 0 Muktijoddha SKC Muktijoddha SKC
Arambagh Arambagh 2 - 1 Brothers Union Brothers Union