Premier League

Premier League

Bangladesh 2017

Farashganj Farashganj 1 - 0 Abahani Abahani

Team BJMC Team BJMC 0 - 1 Sheikh Jamal Sheikh Jamal
Mohammedan Dhaka Mohammedan Dhaka 0 - 1 Abahani Chittagong Abahani Chittagong

Rahmatgonj MFS Rahmatgonj MFS 2 - 3 Muktijoddha SKC Muktijoddha SKC
Sheikh Russel Sheikh Russel 0 - 0 Brothers Union Brothers Union

Saif Saif 1 - 0 Arambagh Arambagh