Premier League

Premier League

Bangladesh 2017

Abahani Chittagong Abahani Chittagong 1 - 0 Arambagh Arambagh
Abahani Abahani 3 - 1 Rahmatgonj MFS Rahmatgonj MFS

Sheikh Jamal Sheikh Jamal 3 - 1 Muktijoddha SKC Muktijoddha SKC
Brothers Union Brothers Union 0 - 0 Saif Saif

Sheikh Russel Sheikh Russel 2 - 0 Farashganj Farashganj
Team BJMC Team BJMC 1 - 1 Mohammedan Dhaka Mohammedan Dhaka