Premier League

Premier League

Bangladesh 2017

Farashganj Farashganj 1 - 1 Brothers Union Brothers Union
Team BJMC Team BJMC 3 - 2 Arambagh Arambagh

Saif Saif 0 - 0 Abahani Chittagong Abahani Chittagong

Sheikh Jamal Sheikh Jamal 1 - 1 Abahani Abahani

Sheikh Russel Sheikh Russel 1 - 1 Rahmatgonj MFS Rahmatgonj MFS
Mohammedan Dhaka Mohammedan Dhaka 2 - 1 Muktijoddha SKC Muktijoddha SKC